INTERMAX

Dit ICT bedrijf wilde graag foto’s die écht van hun waren. Geen afstandelijke stockfoto’s.

Met behulp van hun brandbook kon goed in kaart gebracht worden wat er precies in beeld moest worden gebracht.

“Wij hebben sinds kort een nieuwe huisstijl en zijn ermee bezig deze te implementeren in ons bedrijf.”

Meer info en tarieven